Si bëhet pagesa?

Paguani me para në dorë, aty për aty, në momentin kur ju pranoni porosinë.